ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อม รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศ ไทย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


5 Feb 67
25
1