ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษา (MA) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ Backup สำหรับบริการ DG-Link ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/66/0144)


11 May 66
29
1

DGA-66-0144 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66059044827
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
10 ครั้ง