ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ การรับรู้ และความต้องการของผู้ใช้บริการ สพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0114)


24 Mar 66
14
1