ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (DGA/66/0116) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


13 Mar 66
12
1

DGA-66-0116 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66037154765
งบประมาณ 240,000.00 บาท
1 ครั้ง