ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0006)


2 ก.ย. 65
5

1