ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0006)


2 Sep 65
12

1