ประกาศราคากลางโครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ TGIX ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0189)


6 Jul 65
27
1