ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0121)


7 Mar 65
8
1