ประกาศราคากลางงานจัดซื้อและ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบตรวจจับและโต้ตอบภัยคุกคามเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเครื่องลูกข่าย ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


21 ก.พ. 65
4
1