ประกาศราคากลางงานจัดซื้อและ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบตรวจจับและโต้ตอบภัยคุกคามเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเครื่องลูกข่าย ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


21 Feb 65
9
1