ประกาศราคากลาง งานจ้างอำนวยความสะดวกและบริการงานด้านอาคารสถานที่ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0127)


9 มี.ค. 65
13
1