ประกาศราคากลาง งานจ้างอำนวยความสะดวกและบริการงานด้านอาคารสถานที่ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0127)


9 Mar 65
21
1