ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบจัดการห้องประชุมและบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ห้องประชุม Smart Meeting Room โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0119)


28 ก.พ. 65
33
1