ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริหารงานเพื่อจัดการศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ ๒ สำหรับหลักสูตรการพัฒนา ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ ๓๐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0111)


11 Feb 65
88
1