ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0086)


23 Dec 64
13
1