ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 184 เครื่อง (DGA/65/0088)


11 ม.ค. 65
16
1

ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 184 เครื่อง (DGA/65/0088)

เลขที่โครงการ 64127474656
งบประมาณ 8,640,000.00 บาท
7 ครั้ง