ประกาศราคากลางงานจ้างบริการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาบริการดิจิทัลภาครัฐ ผ่านสื่อเสียงประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/64/0240)


25 Aug 64
52

1