ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลภาครัฐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0228)


6 Aug 64
34
1

64-0228 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ ุ64087029728
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
5 ครั้ง
2