ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการอำนวยความสะดวกภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่1)


19 พ.ค. 64
16
1

DGA-64-0174 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64057147551
งบประมาณ 4,032,000.00 บาท
2 ครั้ง