ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0193)


14 Jun 64
52
1

DGA-64-0193 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 150,000.00 บาท