ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาเครื่องมือประมวลผลอัตโนมัติสำหรับการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน สำหรับบริการภาครัฐ (Assessment Tool for Government Digital ID)


11 มิ.ย. 64
3
1

DGA-64-0191 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64067114753
งบประมาณ 500,000.00 บาท
1 ครั้ง