ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์ทางด้านนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล Online Data Community Platform for Data Innovation and Governance)(ครั้งที่ 2)


26 Mar 64
28

ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/64/0151) ครั้งที่ 2

1

DGA-64-0151 ราคากลาง egp(ครั้งที่ 2)

งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
4 ครั้ง