ประกาศราคากลางจ้างงานจ้างจัดการถ่ายทอดสดออนไลน์ โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ ๓๐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/64/0183)


19 พ.ค. 64
29
1

DGA-64-0183 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ P64057257024
งบประมาณ 776,400.00 บาท