ประกาศราคากลางงานจัางพัฒนาแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์ทางด้านนวัตกรรมข้อมูลและธรรมภิบาล (Online Data Community Platform for data Innovation and Governance) ครั้งที่ 2


18 May 64
76
1

DGA-64-0151 ราคากลาง egp(ครั้งที่ 2)

เลขที่โครงการ 64057165642
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
8 ครั้ง