ประกาศราคากลางงานจัางพัฒนาแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์ทางด้านนวัตกรรมข้อมูลและธรรมภิบาล (Online Data Community Platform for data Innovation and Governance) ครั้งที่ 2


18 พ.ค. 64
40
1

DGA-64-0151 ราคากลาง egp(ครั้งที่ 2)

เลขที่โครงการ 64057165642
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
5 ครั้ง