ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0177)


14 พ.ค. 64
21
1

DGA-64-0177 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64057172248
งบประมาณ 200,000.00 บาท
2