ประกาศราคากลางซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/64/0170


3 May 64
21
1

DGA-64-0170 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64047442165
งบประมาณ 500,000.00 บาท
4 ครั้ง