ราคากลางจ้างบำรุงรักษา (MA) ซอฟต์แวร์ ระบบบริหารจัดการ Cloud และระบบรักษาความปลอดภัยของบริการ DG-Cloud สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0155)


22 มี.ค. 64
1234
1

DGA-64-0155 ราคากลาง egp

งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
12345 ครั้ง