ราคากลางจ้างบำรุงรักษา (MA) ซอฟต์แวร์ ระบบบริหารจัดการ Cloud และระบบรักษาความปลอดภัยของบริการ DG-Cloud สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0155)


22 Mar 64
23
1

DGA-64-0155 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64037320441
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
2 ครั้ง