ประกาศราคากลางงานจ้างบริการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0163)


1 Apr 64
15
1

DGA-64-0163 ราคากลาง

งบประมาณ 3,800,000.00 บาท
1 ครั้ง