ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องมือจัดการคุณภาพข้อมูลภายใต้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Quality for Data Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0138)


4 Mar 64
36
1

DGA-64-0138 ราคากลาง

1 ครั้ง