ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) (DGA/64/0116)


29 ม.ค. 64
1234

ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) (DGA/64/0116)

1

DGA-64-0116 ราคากลาง

12345 ครั้ง