ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจำนวน ๓ เครื่อง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0108)


15 Jan 64
94
1

DGA-64-0108 ราคากลาง

15 ครั้ง