ประกาศราคากลางงานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๕ คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ระยะเวลา ๘ เดือน)(DGA/64/0086)


9 ธ.ค. 63
93
1

DGA-64-0086 ราคากลาง egp

24 ครั้ง