ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดเก็บสิ่งของทูลเกล้า ฯ ถวาย และระบบพิพิธภัณฑ์กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาะิราชเจ้าฯ (DGA/64/0068)


4 Dec 63
88

ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดเก็บสิ่งของทูลเกล้า ฯ ถวาย และระบบพิพิธภัณฑ์กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาะิราชเจ้าฯ (DGA/64/0068)

1

DGA-64-0068 ราคากลาง egp

14 ครั้ง