ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ video conference ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0083)


30 Nov 63
105

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ video conference ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0083)

1

DGA-64-0083 ราคากลางงานจัดซื้อ video conference

21 ครั้ง