ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ video conference ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0083)


30 พ.ย. 63
83

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ video conference ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0083)

1

DGA-64-0083 ราคากลางงานจัดซื้อ video conference

20 ครั้ง