ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมจัดซื้อฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์ระบบป้องกันภัยคุกคามทางด้านเครือข่ายสารสนเทสและต่ออายุการดูแลอุปกรณ์ไฟล์วอล์ประจำปีงบมาณ 2564 (DGA/64/0080)


25 Nov 63
102

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมจัดซื้อฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์ระบบป้องกันภัยคุกคามทางด้านเครือข่ายสารสนเทสและต่ออายุการดูแลอุปกรณ์ไฟล์วอล์ประจำปีงบมาณ 2564 (DGA/64/0080)

1

DGA-64-0080 ราคากลาง

20 ครั้ง