ประกาศราคากลางงานจัดซื้อภาพและคลิปวีดิโอแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0076)


18 พ.ย. 63
73

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อภาพและคลิปวีดิโอแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0076)

1

DGA-64-0076 ราคากลางงานซื้อภาพและคลิปวีดิโอ

19 ครั้ง