ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 91 เครื่องและจอภาพแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0070)


11 Nov 63
434

ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 91 เครื่องและจอภาพแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0070)

1