ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับผู้บริหาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/64/0064


6 พ.ย. 63
87

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับผู้บริหาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/64/0064

1