ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับผู้บริหาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/64/0064


6 Nov 63
108

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับผู้บริหาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/64/0064

1