ประกาศราคากลางโครงการบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service ปีงบประมาณ 2564 (DGA/64/0028)


3 พ.ย. 63
94

ประกาศราคากลางโครงการบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service  ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 -31 มี.ค. 64) (DGA/64/0028)

1

64-0028 ราคากลาง egp

25 ครั้ง