ประกาศราคากลาง งานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0062)


30 Oct 63
75
1

DGA-64-0062 ราคากลาง

11 ครั้ง