ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) (DGA/64/0041)


25 ก.ย. 63
1

DGA-64-0041 ราคากลาง