ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทรายปีพื้นที่ชั้น ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ และ ๑๙ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ DGA/64/0024


16 ก.ย. 63
57
1

DGA-64-0024 ราคากลาง

15 ครั้ง