ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทรายปีพื้นที่ชั้น ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ และ ๑๙ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ DGA/64/0024


16 Sep 63
73
1

DGA-64-0024 ราคากลาง

16 ครั้ง