ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการงานรับ – ส่งเอกสาร จำนวน ๒ อัตรา ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ DGA/64/0004


16 ก.ย. 63
85
1

DGA-64-0004 ราคากลาง

22 ครั้ง