ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0312)


9 พ.ย. 63
1234
1

DGA-63-0312 (ครั้งที่ 2) ราคากลาง

12345 ครั้ง