ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการประเมินทดสอบความรู้ด้านดิจิทัลออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหชาน) (DGA/63/0326)


28 Oct 63
243

ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการประเมินทดสอบความรู้ด้านดิจิทัลออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหชาน) (DGA/63/0326)

1

63-0326 ราคากลาง egp

31 ครั้ง