ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล Online Learning ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0306) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2 Sep 63
142
1