ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล Online Learning ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0306) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2 ก.ย. 63
136
1