ประกาศราคากลางงานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud แบบรายปี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0247)


16 ก.ค. 63
215

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud แบบรายปี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0247)

1