ประกาศราคากลางงานพิธีเปิดโครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & Innovation Center ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0226)


2 ก.ค. 63
168

ประกาศราคากลางงานพิธีเปิดโครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government  Technology & Innovation Center ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0226)

1

DGA-63-0226 ราคากลาง

74 ครั้ง