ประกาศราคากลางงานจัดซื้อสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอ และบริหารจัดการ แบบรายปี ของ สพร. ด้วยวิธี e-bidding (DGA/63/0203)


19 May 63
202

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอ และบริหารจัดการ แบบรายปี ของ สพร. ด้วยวิธี e-bidding (DGA/63/0203)

1

DGA-63-0203 ราคากลาง

64 ครั้ง