ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0182)


27 มี.ค. 63
162
1