ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ข้อมูล (Data Center) และเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) (DGA/63/0098)


19 Feb 63
432

งานจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ข้อมูล (Data Center) และเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

1

DGA-63-0098 ราคากลาง

100 ครั้ง