ประกาศราคากลางงานจ้างบริการระบบโทรศัพท์ IP Call Center สำหรับศูนย์บริการลูกค้า (DGA/63/0080)


19 ก.พ. 63
1234

ประกาศราคากลางงานจ้างบริการระบบโทรศัพท์ IP Call Center สำหรับศูนย์บริการลูกค้า (DGA/63/0080)

1

DGA-63-0080 ราคากลาง

12345 ครั้ง