ประกาศราคากลางงานจ้างบริการระบบโทรศัพท์ IP Call Center สำหรับศูนย์บริการลูกค้า (DGA/63/0080)


19 Feb 63
308

ประกาศราคากลางงานจ้างบริการระบบโทรศัพท์ IP Call Center สำหรับศูนย์บริการลูกค้า (DGA/63/0080)

1

DGA-63-0080 ราคากลาง

42 ครั้ง