ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบวิเคราะห์หาช่องโหว่หรือความเสี่ยงของซอร์สโค้ด โครงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SECURITY TESTING TOOLS (DGA/63/0076)


19 Feb 63
94

ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบวิเคราะห์หาช่องโหว่หรือความเสี่ยงของซอร์สโค้ด โครงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SECURITY TESTING TOOLS (DGA/63/0076)

1

DGA-63-0076 ราคากลาง

21 ครั้ง